Krepšelis 0 x

Privatumo politika

1. Bendra informacija

MB IZA LT (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis (www.gerulis-eshop.lt). Privatumo politika nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Įmonės kodas: 304744145
PVM mokėtojo kodas: LT100014243813
Buveinės adresas: Žemaičių g. 8-56, LT-97144 Kretinga
Tel. +370 647 46740
El. paštas: gerulis.jurgita@gmail.com

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose privatumo taisyklėse.  Nesutikus su šiomis sąlygomis Jūsų galimybės naudotis duomenų valdytojui priklausančiose interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bus mažiau efektyvios.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį atsiųsti/pateikti mums.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

2. Kodėl yra renkama informacija?

Duomenų valdytojas (toliau – „mes“) teikia viešą prieigą prie interneto svetainės www.gerulis-eshop.lt (toliau – „Svetainė“) bei socialinių tinklų Facebook ir Instagram profilių (toliau – „Socialinių tinklų profiliai“), kuriuos palaikome, tobuliname ir užtikriname jų saugą. Jūs, naršydami mūsų Svetainėje ir Socialinių tinklų profiliuose, sudarote su mumis sutartį, kuria gaunate prieigą prie Svetainės ir Socialinių tinklų turinio ir sutinkate su teisės aktų nustatytomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant autorinių teisių sąlygomis ir šiame informaciniame pranešime pateikiamomis asmens duomenų apsaugos bei privatumo sąlygomis.

Mums reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus siekiant:

 • valdyti, tobulinti ir optimizuoti mūsų Svetainę ir jos vartotojų patirtį;
 • atsakyti į Svetainės lankytojų paklausimus, pasiūlymus, teikti techninę pagalbą;
 • suprasti naršymo tendencijas, įvertinti Mūsų auditorijos dydį ir naudojimo modelius, suprasti Mūsų vartotojų norus, pageidavimus;
 • didinti svetainės žinomumą atliekant rinkodaros veiksmus;
 • pagerinti Svetainės veikimą ir išvaizdą, kurti naujas funkcijas ir funkcionalumą;
 • laikytis teisinių įsipareigojimų, spręsti bet kokius ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar trečiosiomis šalimis, ir įgyvendinti savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų ar tarp Mūsų ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių;
 • apsaugoti Mūsų teises ir turtą, susijusius su Svetaine.
3. Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?

Mūsų interneto  svetainė ir socialinių tinklų paskyros suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums.

Iš Jūsų tiesiogiai gaunama tokia informacija:

 • Vardas
 • Pavardė
 • Adresas
 • El. paštas
 • Telefono numeris

Netiesiogiai gaunama tokia informacija:

 • Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras Facebook tinkle.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., prenumeratai ar rinkodarai reikalingos informacijos), tačiau tokiu atveju Duomenų valdytojas negalės pateikti jums naujausių pasiūlymų, operatyviai su jumis susisiekti, kai turės patį tinkamiausią pasiūlymą jums.

4. Ar svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies)?

Kai prisijungiate prie Svetainės, galime išsiųsti vieną ar kelis slapukus – mažus tekstinius failus, kuriuose yra raidžių ir skaitmenų simbolių eilutė. Galime naudoti ir sesijos slapukus, ir nuolatinius slapukus. Uždarius naršyklę, sesijos slapukas dingsta. Nuolatinis slapukas lieka uždarius žiniatinklio naršyklę ir gali būti naudojamas Jūsų žiniatinklio naršyklėje tolesniuose apsilankymuose Svetainėje. Slapukai yra techninė priemonė šio pranešimo 3 skyriuje nurodytai techninei naršymo informacijai rinkti automatiniu būdu. Mes naudojame šių rūšių slapukus:

 • Sesijos slapukai. Mes naudojame sesijos slapukus, kad galėtumėte naudotis Mūsų tinklalapiu;
 • Analitiniai slapukai. Mes naudojame analitinius slapukus, kad galėtumėme matyti Mūsų Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros lankomumo statistiką, Jus dominančias temas ir galėtumėme pasiūlyti kokybišką, Jums aktualiausią informaciją.
 • Rinkodaros slapukai. Mes naudojame rinkodaros slapukus siekdami didinti savo žinomumą bei tam, kad Jums būtų rodoma įdomesnė ir Jūsų interesus atitinkanti reklama.

Mūsų naudojamų slapukų sąrašas:

 • Slapuko pavadinimas: Google Analytics;
  Slapuko tikslas: Puslapio lankomumo stebėsena;
  Slapuko naudojimo terminas: 2 metai;
  Naudojami duomenys: Anoniminiai duomenys, slapuko suteiktas unikalus numeris.
 • Slapuko pavadinimas: Facebook Pixel;
  Slapuko tikslas: Puslapio lankomumo stebėsena, reklamų atvaizdavimui;
  Facebook socialiniame tinkle Slapuko naudojimo terminas: 1 mėnuo;
  Naudojami duomenys: Slapuko suteiktas unikalus numeris.
 • Slapuko pavadinimas: „cookiesGERULIS“,
  Slapuko tikslas: Įsiminti ar sutikote su slapukų naudojimu.
  Slapuko naudojimo terminas: 30 dienų.
  Naudojami duomenys: Slapuko suteiktas unikalus numeris

Nuolatiniai slapukai gali būti pašalinti per Jūsų naudojamos žiniatinklio naršyklės nustatymus. Peržiūrėkite savo žiniatinklio naršyklės vartotojo gidą, kad sužinotumėte tinkamą būdą keisti slapukų nustatymus.

5. Ar renkama jautri (asmeninė) informacija?

Jautrios informacijos apie Jus nerenkame.

6. Kiek laiko saugojame Jūsų asmens duomenis?

Techninė automatiškai renkama Informacija apie lankytojo įrenginį (-ius) ir naršymą saugoma taip, kaip nurodyta slapukų lentelėje, esančioje 4 skyriuje. Visą kitą informaciją saugosime vadovaudamiesi Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų terminų saugojimo rodykle arba konkretiems santykiams taikomu ieškinio pareiškimo senaties terminu, priklausomai nuo to, kuris iš šių terminų yra ilgesnis.

7. Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs

8. Kokia informacija apie mane yra renkama iš kitų šaltinių?

Mes nerenkame jokių Svetainės lankytojų duomenų iš kitų šaltinių.

9. Ar surinkti duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų?

Ne.

10. Su kuo dalinsitės Mano asmens duomenimis?

Duomenimis nesidalinsime, išskyru tuos atvejus, kai tam tikri duomenys (vardas, pavardė, adresas, kontaktinis numeris)bus perduoti pašto paslaugo tiekėjams, norint pristatyti u-sakytą prekę.

12. Kokias teises turite Jūs?

Jūs turite šias teises asmens duomenų apsaugos srityje (pažymime, kad šioms teisėms gali būti taikomi įstatymų nustatyti apribojimai ar sąlygos):

 • pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kai atitinkami duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves ar teisėtus interesus;

Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus:

 • kai duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, Jūs prieštaraujate tokiam duomenų tvarkymui, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra reikalingas siekiant pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
 • kai Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai.

Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą:

 • kai prašoma ištaisyti klaidingus duomenis – laikotarpiui, kol nustatytos klaidos nebus ištaisytos;
 • pareiškus prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kol nebus išnagrinėtas Jūsų prieštaravimas ir priimtas Mūsų sprendimas dėl tolimesnio jų tvarkymo;
 • kai Mums asmens duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi Jums siekiant pareikšti teisinius reikalavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
 • bet kokių duomenų, tvarkomų be teisinio pagrindo, kai Jūs nepageidaujate jų ištrynimo.
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Jei norite pasinaudoti žemiau nurodytomis Jūsų teisėmis, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 14 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.
13. Ką daryti jeigu kilo klausimų?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis šiuo el. paštu: gerulis.jurgita@gmail.com